FANDOM


The Walking Dead Comics

Ang The Walking Dead ay isang "black and white" komiks serye na ginawa noong 2003 sa pamamagitan ng malikhaing utak at kamay nina Robert Kirkman, Charlie Adlard, at Tony Moore. Ang komiks na ito ay inilathala ng Image Comics at Skybound Entertainment.

Hanggang sa ngayon ang buong serye ay nagpapatuloy ito ay may Isangdaan at labing anim na isyu at dalawampung volume. Sa isang pangyayari umalis si Tony Moore na siya namang pinalitan ni Cliff Rathburn bilang isa sa mga taga gawa ng Komiks kasama sina Adlard at Kirkman.

Volumes/IsyusEdit

Pamagat Mga Isyu Petsa ng paglathala
1. "Days Gone Bye" 1, 23456 Oktubre 2003 - Marso 2004
2. "Miles Behind Us" 7, 8, 9, 10, 11, 12 Abril 2004 - Setyembre 2004
3. "Safety Behind Bars" 13, 14, 15, 16, 17, 18 Oktubre 2004 - Abril 2005
4. "The Heart's Desire" 19, 20, 21, 22, 23, 24 Hunyo 2005 - Nobyembre 2005
5. "The Best Defense" 25, 26, 27, 28, 29, 30 Enero 2006 - Agosto 2006
6. "This Sorrowful Life" 31, 32, 33, 34, 35, 36 Setyembre 2006 - Marso 2007
7. "The Calm Before" 37, 38, 39, 40, 41, 42 Mayo 2007 - Setyembre 2007
8. "Made To Suffer" 43, 44, 45, 46, 47, 48 Oktubre 2007 - Abril 2008
9. "Here We Remain" 49, 50, 51, 52, 53, 54 Mayo 2008 - Nobyembre 2008
10. "What We Become" 55, 56, 57, 58, 59, 60 Disyembre 2008 - Abril 2009
11. "Fear the Hunters" 61, 62, 63, 64, 65, 66 Mayo 2009 - Oktubre 2009
12. "Life Among Them" 67, 68, 69, 70, 71, 72 Nobyembre 2009 - Mayo 2010
13. "Too Far Gone" 73, 74, 75, 76, 77, 78 Hunyo 2010 - Oktubre 2010
14. "No Way Out" 79, 80, 81, 82, 83, 84 Nobyembre 2010 - Abril 2011
15. "We Find Ourselves" 85, 86, 87, 88, 89, 90 Mayo 2011 - Oktubre 2011
16. "A Larger World" 91, 92, 93, 94, 95, 96 Nobyembre 2011 - Abril 2012
17. "Something to Fear" 97, 98, 99, 100, 101, 102 Mayo 2012 - Setyembre 2012
18. "What Comes After" 103, 104, 105, 106, 107, 108 Oktubre 2012 - Marso2013
19. "March To War" 109, 110, 111, 112, 113, 114 Abril 2013 - Setyembre 2013
20. "All Out War - Part One" 115, 116, 117, 118, 119, 120 Oktubre 2013 - Enero 2014
21. "All Out War - Part Two" 121, 122, 123, 124, 125, 126 Pebrero 2014 - Abril 2014

TriviaEdit

  • Hinayag ni Robert Kirkman na ang The Walking Dead ay "the zombie movie that never ends."